AEQ - Tecnologia organitzativa

Una contribució decisiva a la consecució dels objectius generals d'una empresa

AEQ neix el 1995 com una consultora amb vocació d’ajudar les empreses en el disseny, elaboració i implantació de sistemes de gestió, orientant la nostra contribució a la simplificació, sistematització i optimització dels processos, per incrementar l’eficàcia i eficiència de les organitzacions.

Des de llavors, la nostra àmplia trajectòria empresarial s’ha guiat amb l’objectiu de satisfer i afegir valor als nostres clients, atenent els reptes i les necessitats del mercat, innovant i incorporant serveis de consultoria d’alt valor afegit per a les diferents àrees funcionals de tota mena empreses.

La nostra estructura organitzativa i humana ens fa àgils i flexibles i ens permet actuar a tot el territori nacional, adaptant-nos ràpidament a les seves necessitats i aportant les solucions més adequades.

Tenim un pla estratègic per a la vostra empresa. Es diu “fer les coses bé i a la primera”.

La nostra missió

Convertir el coneixement en valor pels nostres clients. Promovem la cultura de la qualitat per augmentar l'eficàcia i la rendibilitat de les empreses, generant un major grau de riquesa i benestar per al conjunt de la societat.

Els nostres valors

Els nostres valors es basen en un principi nuclear de honestedat. Impulsats per la treball i l'esforç, considerem les persones com l'autèntic motor, la finalitat última i l'autèntica identitat del seu projecte empresarial.

Equip humà

La dilatada experiència dels professionals que componen AEQ i el treball en equip amb vostè ens assegurem la més amplia visió en l'anàlisi dels problemes, unint els diferents punts de vista a cerca de les solucions òptimes.