Metodologia de treball

Un mètode altament adaptable a la vostra empresa

La nostra dilatada experiència i la capacitació dels nostres consultors, ha fet que desenvolupem un mètode de treball senzill i de resultats visibles, oferint:

  • Un model senzill i eficaç.
  • Sense interferències en el dia a dia de la vostra empresa.
  • Ràpid en el desenvolupament.
  • Fàcil de mantenir i de llarg termini.

Sempre amb l’objectiu d’ajudar les empreses a millorar la seva organització, tot el procés de treball comença per formar equip amb el client i establir un diagnòstic previ que permeti conèixer la situació i les necessitats de l’empresa, així com estimar el temps necessari per fer els treballs de manera adequada.

Diagnòstic

Compromís

Desenvolupament

Consolidació

Presa de dades, avaluació i diagnòstic

Es imprescindible un conocimiento detallado del funcionamiento de la empresa, que permita un diagnóstico claro y conciso sobre “dónde estamos” y qué hay que hacer para lograr nuestros objetivos.

Obtenció del compromís de la Direcció

Constitueix la part nuclear del projecte, la posada en comú del diagnòstic i l’assumpció del compromís pel camí que ens portarà a assolir els objectius proposats. No hi ha camí sense el compromís de la direcció.

Desenvolupament del projecte i plans dacció

La materialització del projecte concebut pel nostre consultor, colze a colze amb el personal de l’empresa, i tot plasmat de forma explícita en allò que anomenem “la documentació del sistema”, la qual no és definitiva fins a obtenir l’acord de totes les parts implicades.

Consolidació de tot el projecte

L’aplicació del pla traçat, la implantació pràctica en el dia a dia de l’empresa del dissenyat i explicitat a la documentació. El nou sistema cobra vida mentre es fan els últims ajustaments.

La nostra experiència: la millor garantia

Tots els nostres projectes són realitzats per experts consultors sènior especialistes en organització.

Cultura de la qualitat